Skåpguiden

Skåpguiden hjälper dig i valet av rätt kassaskåp.

De vanligaste användningsområdena för företag:

Användningsområde Rekommenderat skåp
Låsa in hängmappar Arkivskåp
Låsa in dokument och pärmar Dokumentskåp
Låsa in värdefulla dokument mot brand och stöld Säkerhetsskåp
Låsa in datamediaenheter för digital lagring Datamediaskåp
Låsa in butiks dagskassa Deponeringsskåp
Låsa in större mängd värdesaker Värdeskåp

De vanligaste användningsområdena för privatpersoner:

Användningsområde Rekommenderat skåp
Låsa in dokument med skydd mot brand Dokumentskåp
Låsa in datamediaenheter för digital lagring Datamediaskåp
Låsa in en mindre mängd värdesaker och kontanter Säkerhetsskåp
Låsa in vapen Vapenskåp
Låsa in en mindre mängd värdesaker och dokument
Låsa in större mängd värdesaker Värdeskåp

Skåptyper

Kassaskåp

Kassaskåp är stöldskyddade med brandklassning. Brandklassningen är enligt SS 3493. Försäkringsbolagens godkänner säkerhetsskåp och kassaskåp likvärdigt. Mer information om kassaskåp här.

Vapenskåp

Vapenskåp är lämplig för förvaring av vapen, värdepapper, nycklar, kontanter och ädelstenar.

Polisen kräver att vapen förvaras i ett vapenskåp med klassningen SS 3492. Mer information om vapenskåp här.

Dokumentskåp

Dokumentskåp är brandklassade skåp utan stöldklassning. Brandklassningen gäller för pappersförvaring i 60, 90 eller 120 minuter i brand.Mer information om dokumentskåp här.

Datamediaskåp

Datamediaskåp är brandklassade skåp utan stöldklassning som klarar datamedia. Datamediaskåp ska vara av klassningen SS EN1047-1, 60DIS eller 120DIS. Mer information om datamediaskåp här.

Deponeringsskåp

Deponeringsskåp är ett skåp för att värdesaker eller större summor kontanter. Deponeringsskåp passa bra till butiker eftersom högst upp på skåpet finns det en deponeringslucka där personalen kan skjuta in dagskassan. Deponeringsskåp har vanligtvis stöldklassningen SS EN1143-2.